کدام فاکتور برای ادیت ویدیو مهم‌تر است؟ CPU یا GPU؟