نحوه فشرده سازی فایل ها و پوشه ها در ویندوز با compact.exe